Danh mục

” Cửa gặp sự cố do điều khiển không được, nhưng khi nhận được điện thoại nhân viên đã đến nhanh, kịp thời sữa chữa để cửa hoạt động trong ngày, cửa chạy ổn đến giờ. Xin cảm ơn “